De chippers die hieronder worden vermeld staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als beroepschipper en in het chippersregister bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 

Naast dierenartsen zijn beroepschippers die ingeschreven staan bij het chippersregister van de RVO bevoegd om uw huisdier te voorzien van een microchip.

Door middel van een naald wordt de microchip onder de huid ingebracht bij uw huisdier. Vervolgens wordt de microchip samen met uw persoonsgegevens geregistreerd bij een databank. Mocht uw huisdier vermist raken, dan kan de chip worden uitgelezen en kunt u weer snel herenigd worden met uw huisdier.

Helaas komt het regelmatig voor dat huisdieren wel zijn gechipt, maar dat de microchip niet is geregistreerd in een databank. Een reden daarvoor kan zijn dat er kosten zijn verbonden aan het registeren van de chip bij een databank. De chippers die hieronder staan vermeld chippen niet alleen uw huisdier, maar zorgen er ook voor dat de chip en uw contactgegevens worden geregistreerd bij een databank.